Trích:

Link thư mục truyện Liên Thành Quyết (160kbps-44kHz):
http://www.mediafire.com/?f0gss15tdja9aLiên Thành Quyết 001 -> 010 (bắt đầu từ 10-04-2012 đến 20-04-2012)


(10-04-2012) LienThanhQ_vOvGT_01:Chưa có.
(11-04-2012) LienThanhQ_vOvGT_02:Đã có của bác ongtrequyet nhé : Click here.
(12-04-2012) LienThanhQ_vOvGT_03: Click here.
(13-04-2012) LienThanhQ_vOvGT_04: Click here.
(14-04-2012) LienThanhQ_vOvGT_05:Chưa có.
(15-04-2012) LienThanhQ_vOvGT_06: Click here.
(16-04-2012) LienThanhQ_vOvGT_07: Click here.


---------- Bài thêm lúc 11:01 ---------- Bài trước là lúc 09:07 ----------

upupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup upupupupup
Đã có tập 2 nhé !
Đón nghe tập 8 sáng mai 8h nhé:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):) :):):):)

http://diendanhanoi.vn
http://diendanhanoi.vn/forumdisplay.php?192